Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1440 81f5
Reposted fromsarazation sarazation viagazda gazda

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viacalineczka calineczka
8553 3d56 500
Reposted fromsavatage savatage viajestemdeszczem jestemdeszczem

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

8994 d311 500
Mariusz Szczygieł
Reposted frommhsa mhsa viajestemdeszczem jestemdeszczem

Ja
mam szesnaście lat —
wyrzeźbiła mi ciało harmonia,
wyrzeźbiła mi rysy duma.
Można miłość zdobyć jak świat
w rozmarzeniach, w dzwonnych zadumach
i w kwitnących wiosną jabłoniach,
gdy za kwiatem opada
kwiat.

Czyż cyfry statystyk powiedzą:
jak graniczną miedzą,
chodnikiem z deszczułek,
przedzielił zaułek
mnie
i
ją?

Ona ma szesnaście lat.
Wykoślawił jej ciało tryper,
wypokraczył jej rysy
syfilis.
Nawet nie wiem, jaki jest świat,
(zatopiona w dzwonnych zadumach
i kwitnących wiosną jabłoniach,
gdy za kwiatem opada
kwiat…)
Wiem to tylko, że miała już dziecko,
że jej wóz cztery palce urwał,
że tradycję ma starą, szlachecką:
jest po matkach i po babkach
kurwą

[...]

Gdy mijamy się w zaułku,
jest właściwie już wszystko jedno:
takim samym mijamy się krokiem,
takim samym mijamy się wzrokiem
i ten sam przepala nas wstyd,
nieznajome szesnastolatki,

i
mnie —
za przypadek.
Wzrok ucieka w bok po deszczułkach
i kulawy ściga go traf:
urodziłam się po tej stronie,
ona zaś po tej drugiej stronie
zaułka.

— Zuzanna Ginczanka, "Przypadek"
Reposted from1923 1923 viajestemdeszczem jestemdeszczem
2504 4b11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viajestemjeden jestemjeden

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viajestemjeden jestemjeden

Coaching

Jak coachingować kamienie
bardzo łatwo

biorę kamień
i podrzucam

kamień spada

to twoja wina
mówię kamieniowi

gdybyś się bardziej postarał
to byś nie spadł

ja sam dużo razy spadałem
uwierz mi znam to
ale zrozumiałem że wiesz kto może to zmienić?
tylko ja

zrozumiałem to
i teraz latam

po skończonej gadce
podrzucam kamień

znowu spada

wiesz kamień w czym jest twój problem?
w tobie

znałem głaz z granitu
który nie spadał
wiesz ile ważył? sto ton
jaka jest twoja wymówka?

dam ci ostatnią szansę
i powiem ci tajemnicę
to zawsze ostatnia szansa

zrób to tak jakby jutro
mieli cię zmielić na piasek

podrzucam go
tym razem
spada mi na stopę

okej mówię twój wybór
jak chcesz spadać to spadaj

odchodząc wyciągam spod niego
zimny wilgotny banknot
zapłata za sesję

boli mnie noga

ale stówa w kieszeni


Dziś Światowy Dzień Poezji jakie są wasze ulubione wiersze?
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajestemjeden jestemjeden
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viaapatyczna apatyczna
7557 9d19 500
Reposted fromemtezmazupe emtezmazupe viaapatyczna apatyczna
7044 70e5 500
Reposted fromkattrina kattrina viaapatyczna apatyczna
Reposted fromlugola lugola viaapatyczna apatyczna
5744 95eb 500

alecsgrg:

Path to tranquility | ( by Juuso Hämäläinen )
8315 e58c
Reposted fromnoone97 noone97 viaapatyczna apatyczna
Reposted fromFlau Flau viaapatyczna apatyczna
Reposted fromNathanae Nathanae viaapatyczna apatyczna
4970 40b9
Morning Smog by Brielle Cardieri
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl