Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7290 9a63
Reposted fromFlau Flau viathetemple thetemple
searched and found
Ludzie stale pytają o twoją karierę, czy ożeniłeś się, kupiłeś dom. Jakby życie było listą rzeczy do zrobienia i odhaczenia. Nikt jednak nie zapyta, czy jesteś szczęśliwy.
— Heath Ledger
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianyaako nyaako
9759 cdf6 500
Danuta i Marek Grechutowie w mieszkaniu na krakowskich Dębnikach w 1970 roku.
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
9676 26a6
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromMoonTide MoonTide viaRekrut-K Rekrut-K
9695 f12d
Reposted fromEtnigos Etnigos viajestemdeszczem jestemdeszczem
Ostatnie spojrzenia pamięta się najdłużej.
Reposted fromtegoniema tegoniema viagdziejestola gdziejestola
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viajestemjeden jestemjeden
1973
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski
2308 7e4f
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viagdziejestola gdziejestola
1980
Reposted fromzdzislaw-beksinski zdzislaw-beksinski
Splotłam palce z jego palcami, czując uspokajające ciepło jego dłoni.
— Jojo Moyes - “Zanim się pojawiłeś”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
5806 6926 500
Reposted fromrawriot rawriot viagdziejestola gdziejestola
7632 7055 500
6192 c840
Reposted fromnazarena nazarena viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl