Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6809 58dc
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaschwarzerwolf schwarzerwolf
8756 9985 500
Reposted fromaisu aisu viaDownTheRabbit-Hole DownTheRabbit-Hole
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viaSilentForest SilentForest
7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viaSilentForest SilentForest
9177 1c44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSilentForest SilentForest
2595 4de0
Reposted fromsosna sosna viaSilentForest SilentForest
Ja wiem nie trzeba tak, ja wiem ja wiem, ale kiedy przyjaciel wyciąga rękę, zasłaniam głowę jak przed ciosem, zasłaniam się przed ludzkim gestem, zasłaniam się przed odruchem czułości

OSTATNI DZIEŃ LATA / THE LAST DAY OF SUMMER

Reżyseria: Tadeusz Konwicki

(via nadziejawkawie)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viadooomiiin dooomiiin
"Ludzie mają czasami poczucie, że doświadczają pustki, ale to na ogół oznacza, że są w nich uczucia, z którymi nie chcą być w kontakcie. Gdyby sobie pozwolili poczuć rozpacz, lęk, albo nienawiść, na przykład do bliskich osób, byłoby to zbyt przerażające. Bywa też tak, że pustkę czują osoby, które mają mocny rys narcystyczny i żyją zgodnie z fasadowym "ja", którym się obudowują, ponieważ boją się, że ich "ja" prawdziwe zostanie odrzucone. Nie są w kontakcie z sobą, tylko z wyobrażeniem o reakcjach na nich innych ludzi. I wtedy rzeczywiście mogą doznawać jałowości, braku sensu. Ale takiej pustki, żeby ktoś rzeczywiście nie miał w sobie nic – nie ma . Zawsze coś jest."
— Zofia Milska-Wrzosińska
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
6082 535e 500
Reposted fromkaiee kaiee viathetemple thetemple
Reposted fromlamaciek lamaciek vialubiew0 lubiew0
6860 8cab 500

empress-of-awesomeness:

Illustrated overview of The Exposition Universelle, Paris 1900

4716 cebf
in spring ..
Reposted fromnazarena nazarena viaRekrut-K Rekrut-K
8893 e4f4 500

dappledwithshadow:

Edvard Munch

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacorvax corvax
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viahoseanna hoseanna
9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahoseanna hoseanna
1936 b525 500

Michael Whelan - title unknown [617 × 960]

4944 ecf4 500
Reposted frombiru biru viahoseanna hoseanna
4681 1aa9 500
Reposted fromstraycat straycat viahoseanna hoseanna
4034 d680 500
Reposted fromidylla idylla viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl