Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Powiązanie struktury materii z boską świadomością zajmie sporo czasu. Ma miejsce duży opór wobec tak fundamentalnych zmian. Częścią patriarchalnego pędu dominacyjnego jest zaprzeczanie magicznemu rysowi materii; w ten bowiem sposób człowiek mógł zdobyć nad materią władzę. W świecie dawnej tradycji to kobiety wiedzące były tymi, które rozumiały magię natury. Wynikało to z wrodzonego kobiecie rozumienia relacyjności życia, z jej intuicyjnej wiedzy o tym, jak całe życie płynie we współpowiązaniu. Mężczyźni odczuwali głęboki lęk przed tą magiczną naturą kobiety i przez wieki narzucili wiele opresywnych schematów mentalnych, aby uniemożliwić kobiecie dostęp do jej magicznej mocy. Te schematy do dziś stoją na przeszkodzie przebudzenia materii.

Choć warto zdawać sobie sprawę z istnienia tych opresywnych schematów, jest ważne by unikać podtrzymywania konstrukcji męsko-żeńskiego antagonizmu. To zasadnicze, byśmy wyszli poza dynamikę przeciwstawienia. Nowa wiedza, która na nas czeka, należy do Jedności i nie jest dostępna, dopóki pozostajemy w nastawieniu dualistycznym. Nasze nastawienie dostraja nas do wiedzy, która już jest obecna. Na każdym etapie przemiany musimy upewniać się, że nie pozostajemy schwytani w stare wzorce konfliktu. Jednakowoż potrzebujemy wiedzieć o istnieniu tego konfliktu po to, by umieć oderwać się od jego magnetycznej mocy przyciągania i od poczucia jego zwyczajności. W przeciwnym wypadku dotykają nas one w naszej nieświadomości, gdzie mamy przed nimi niewielką obronę. Męsko-żeński antagonizm ma głębokie korzenie archetypowe. Łatwo możemy zostać bezwiednie wciągnięci w boje minionych wieków.

Chociaż te wzorce konfliktu istnieją, energia jedności ma większą moc. Oczekuje na to, kiedy zaczniemy nią żyć i zaprosimy ją do istnienia. Ona potrzebuje działać przez nas i naznaczyć nasz stosunek do życia. A ponieważ to kobiety mają większe instynktowne poznanie tej jedności, są one niezbędne by odnowić niektóre z potrzebnych powiązań.

Nie rozpoznajemy już, w jaki sposób materia do nas mówi. Oddaliśmy swoją naturalną zdolność poznawczą w ręce nauki i technologii. Nauka stała się znaczącym czynnikiem naszego rozwoju, dając nam nowe rozumienie życia i świata fizycznego. Następnym krokiem są zaślubiny tego męskiego podejścia z instynktownym poznaniem żeńskim. Potrzebujemy połączyć naszą naukową wiedzę o materii z jej jakościami magicznymi.
— Llewellyn Vaughan-Lee, "Light of Oneness"
Reposted bycytatywildsisterhoodspiritualwhoisjimmypeasorela

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl