Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8772 e1b7 500
teraz
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji
Aż w końcu jesteśmy jak jeże - ciężko nas dotknąć, zbliżyć się, oswoić, przebić przez samotność.
— Zaburzenia - "Igły"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaThe1995 The1995
0332 659b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaThe1995 The1995
7112 2d50 500
Reposted fromowca owca viakingakmj kingakmj
8826 fb79 500
Jeśli chcesz przeprowadzić interesującą rozmowę, zacznij od pytania: "Czego najbardziej żałujesz?".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakingakmj kingakmj
9048 e25d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viakingakmj kingakmj
Reposted fromFlau Flau viakingakmj kingakmj
2455 8ae5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagabyax gabyax
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viakliann kliann
Reposted fromunfolded unfolded viagabyax gabyax
Niedawno byłam w niezwykłym miejscu, Mauzoleum Augusta. Oktawian August wzniósł ten budynek jako swój grobowiec. Barbarzyńcy go zburzyli wraz z całą resztą. August, pierwszy prawdziwy cesarz Rzymu, chyba nie wyobrażał sobie, że Rzym - dla niego cały świat, rozpadnie się w jeden dzień. To jedno z najcichszych się i najbardziej samotnych miejsc w Rzymie. Przez wieki obrosło je miasto. Jest jak cenna rana, jak ból, którego nie odpuścisz, ponieważ to zbyt dobre uczucie. Chcemy, żeby wszystko było tak samo. Godzimy się na życie bez szczęścia z lęku przed zmianą, boimy się ruin. Przyjrzałam się temu miejscu. Chaos, który przeżyło, te liczne przebudowy, pożary, plądrowania, kolejne odbudowy. Dodało mi to otuchy. Może moje życie nie było tak chaotyczne. Taki jest świat i pułapką jest zbytnie przywiązywanie się do niego. Ruiny to dar. Ruiny to droga przemiany. W tym wiecznym mieście dzięki Mauzoleum Augusta zrozumiałam, że musimy być gotowi na niekończące się fale zmian.
— eat, pray, love
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
0892 4f57 500
Reposted fromerq erq viaflickofthewrist flickofthewrist
3256 adcc
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaataga ataga
5517 8826 500
Reposted frompiehus piehus viapffft pffft
9582 a0b7
Reposted fromwestwood westwood viarurky rurky
2945 eb33 500
Reposted fromjudysza judysza viarurky rurky
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromshibouk shibouk viamadameimperfect madameimperfect
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl