Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8499 de2a
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
8889 5d84 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaStonerr Stonerr
0261 27a7
Reposted fromsaiwala saiwala viaStonerr Stonerr
2003 9650 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
Dopomóż mi, Boże, żebym się dzisiaj nie wpakował w jakąś historię, która mnie raczej nie obchodzi.
— Edward Stachura
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
2044 d0e1 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
2064 9541 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viasmutnazupa smutnazupa
Zatoczyliśmy zatem pełen krąg. Od naszych animistycznych początków, w których duch i materia były jednym, poprzez tysiąclecia poszerzającego się podziału pomiędzy nimi, aż bo ducha stającego się w pełni niematerialnym i tym samym nieistniejącym. Pozostaliśmy sami z materią. 
Czym różni się to od animizmu?
Jest w istocie kluczowa różnica. Leży ona nie w podejściu do ducha, ale w podejściu do materii! Przywrócenie światu ducha nie dokona się poprzez sprowadzenie do materii pozamaterialnego ducha, ale poprzez zrozumienie,że materia sama w sobie zawiera cechy wcześniej przypisywane duchowi. Cały świat jest duchowy. Nie zawiera ani nie posiada ducha, jest duchem.
— Charles Eisenstein, “Ascent of Humanity” (2007)
Reposted fromStonerr Stonerr
2100 9132 500
Reposted fromhagis hagis
7965 8cfe 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacorvax corvax
7959 65e9
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacorvax corvax
7958 2678 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacorvax corvax
8043 163e 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viagdziejestola gdziejestola
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, później - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za każdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— jednocześnie.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaGobe Gobe
Nie chcesz być lubiany, chcesz być zrozumiany. Chcesz, aby druga osoba wiedziała kim jesteś, jakie są twoje plany, cele, marzenia, oczekiwania.
— Piotr C. - Pokolenie Ikea
Reposted fromborn2die born2die viaGobe Gobe
7972 53e4 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianiskowo niskowo
Nigdy nie ma porządku na świecie. Wczoraj było za gorąco, a dziś jest za mokro. Najlepiej będzie wrócić i znowu położyć się spać. 
— Muminki
Reposted fromsecretoflife secretoflife vianiskowo niskowo
Reposted fromkilly killy vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl