Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1412 5676
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianieobecnosc nieobecnosc
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
5297 f395
0532 c76f
Reposted fromgodflesh godflesh viajointskurwysyn jointskurwysyn
2490 dc83 500
Reposted fromqb qb viadarksideofthemoon darksideofthemoon
Reposted fromgruetze gruetze viaRekrut-K Rekrut-K
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove vialekkaprzesada lekkaprzesada
9369 3fce 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
9522 02da 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
9532 df07

0392 8395 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
0535 8acc 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
7960 b77e
Reposted fromdoedeer doedeer vialekkaprzesada lekkaprzesada
5861 1cd4 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
0282 67f2 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakudlaty kudlaty
1331 75ec
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
0271 01d6 500
6576 a50c 500
Reposted frombrumous brumous viamaardhund maardhund
3342 a359 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianyaako nyaako
3522 027c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl