Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromkjn kjn viaaanisiowe aanisiowe
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaelusive elusive
4838 b0d0
Edmund Dulac, ilustracje do baśni Andersena, wyd. 1911 r.
Reposted frommental-cat mental-cat viafalkowska falkowska
Reposted fromgreensky greensky viatichga tichga
Wojna była zawsze.  Zanim nastał człowiek, już czekała na niego. Wojna to rzemiosło  najwyższej rangi, czekające na swojego najznamienitszego rzemieślnika.
— Cormac McCarthy
Reposted fromlovvie lovvie viasewkagold sewkagold
Skonstruowali swoją przyjaźń, ułomną i asymetryczną, na którą składały się częste oddalenia i długie okresy milczenia; czystą, pustą przestrzeń, do której oboje mogli zawsze wrócić.
— Paolo Giordano, Samotność liczb pierwszych
Reposted fromperseweracje perseweracje viasewkagold sewkagold
8621 ef6b 500
Oscar Sancho Nin
Reposted fromNajada Najada viasewkagold sewkagold
6347 a06f
Reposted fromhormeza hormeza viafutureiscoming futureiscoming
0478 d0dd
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
2016 91e1 500
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viaHigh-Key High-Key
4282 90c5

human:

Yet people only prefer to talk about her eyebrows

I was gonna change the initial Tumblr logo to "the internet" but idk I changed it to "Soup" since I'm reposting this here & pretty much it's been changed to "9GAG" "Reddit" etc as well.
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaHigh-Key High-Key
5981 45a3
Reposted fromdoener doener viaHigh-Key High-Key
1206 e9e3
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje Ci serce.
— Steve Jobs

haukursig:

Isafjordur, Iceland

Reposted fromweightless weightless viamaardhund maardhund
6592 45cb 500
Reposted fromtwice twice viabakteryja bakteryja
Cudowność chwil i wydarzeń nie wypływa z samej rzeczywistości, ale z naszego na nią spojrzenia. 
— Eric-Emmanuel Schmitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl